پروژه تشخیص موجودیت‌های اسمی
درباره پروژه

درباره پروژه

تشخیص موجودیت‌های اسمی که یکی از حوزه‌های پژوهشی پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات محسوب می‌شود، به روش‌هایی می‌پردازد که شناسایی موجودیت‌های اسمی را در متون ممکن می‌سازد. از مهم‌ترین انواع موجودیت‌های اسمی می‌توان به اسامی افراد، سازمان‌ها، مکان‌ها، پول، درصد، تاریخ، و زمان اشاره کرد. سیستم‌های تشخیص موجودیت اسمی موجودیت‌های یک متن را شناسایی کرده و آن‌ها را در یکی از انواع مشخص طبقه‌بندی ‌می‌کنند. تشخیص موجودیت‌های اسمی کاربردهای فراوانی در سیستم‌های استخراج اطلاعات، سیستم‌های پرسش و پاسخ، طبقه‌بندی متون، خلاصه‌سازی متون، و بهینه‌سازی جستجو دارد.

توسعه دهندگان

دانشگاه تهران

آزمایشگاه پردازش متن و زبان طبیعی

آزمایشگاه سیستم های هوشمند اطلاعات

ارتباط با ما